Sv. Križ Župnija sv. Križ pri Trstu

Dobrodošli.

Župnijska cerkev Župnijski pečat Slomškov dom in cerkev sv. Roka

Sv. Maša v župnijski cerkvi

Vsako nedeljo ob 10. uri sv. maša v župnijski cerkvi.
Ostale sv. maše po urniku objavljenem v oznanilih.

oznanila
Sv. maše med tednom oglasna deska

Bralci Sodelavci pri evharistiji

Bravec je postavljen, da bere vsa branja iz sv. pisma razen evangelija.

Bralci
spored bralcev

Kriški zvon glasilo župnije

Kriški zvon in Oznanilni list
- glas župnije.

oglasna deska
Kriški zvon Oznanila

Bratsko druženje v Slomškovem domu

Vsako prvo nedeljo v mesecu po sv. maši, srečanje ob kavi v Slomškovem domu.

Bratsko druženje ob kavi
Kontakt

Župnija "sv. Križ"
Križ 133
I-34151 Trst
+39040220332
EmailZupnija
EmailMlSk

Župnik

g. Boris Čobanov
T +393275566548

Referent

Referent v odsotnosti g. župnika:
g. Igor Daneu
T +393489341121

powered by panmeri.net