pečat župnije

Župnija “sv. Križ pri Trstu”

Kriški zvon Oglasna deska


 

Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.

Mt 22,14
 

 Oktober - mesec Rožnega venca

Vstopili smo v mesec oktober, ki je mesec molitve rožnega venca. Verjamem, da ima vsak izmed nas doma rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo sameval v kakšnem predalu, na polici ali še kje, ampak da se bo bolj pogosto grel v naših rokah. Naj ta meditativna molitev postane del našega življenja. Naj »jagode« na vrvici polnijo naš vsakdan z (za)upanjem in ljubeznijo ter krepijo naš odnos z ljudmi, nebeškim Očetom in Marijo. Molili ga bomo v oktobru vsak večer pol ure pred sv. mašo!


 Oznanila in Kriški zvon

V prilogi najdete papirnato obliko tedenskih oznanil.

Na dnu te strani pa pdf obliko Kriškega zvona.

Več o tem ...


 Ministrantska skupina

Prvo srečanje bo v nedeljo, 22. oktobra, ob 9.30. Vabljeni vsi osnovnošolci, posebej prvoobhajanci! Za naprej se bomo dogovorili.


 Predavanja dr. Jožeta Bajzeka v letu 2017/2018

Ko je Jezus zagledal množice se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odpr je usta in jih učil: Blagor ubogim v duhu ... (Matej, 5:1-12)

Krščanska identiteta skozi blagre

Petek, 20. oktobra 2017

1. Živeti blagoslovljeno življenje

(blagor ubogim v duhu)

Petek, 10. novembra 2017

2. Osebna integriteta kristjana

(blagor žalostnim)

Petek, 15. decembra 2017

3. Krotkost je moč pod nadzorom

(blagor krotkim)

Petek, 12. januarja 2018

4. Kaj je vodilo našega življenja

(blagor lačnim in žejnim pravice)

Petek, 9. februarja 2018

5. Moč in veličina čistega srca

(blagor čistim v srcu)

Petek, 9. marca 2018

6. Gojiti mir srca in duše

(blagor tistim, ki delajo za mir)

Petek, 13. aprila 2018

7. Srečanja z življenskimi konflikti

(blagor preganjanim)

Predavanja so v dvorani Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah ob 20. uri Dunajska cesta 35. Vabljeni!


 Prvoobhajanci

Ob četrtkih ob 15.30 bo potekal nauk za prvoobhajance v mali župnijski dvorani.


 Tečaj klekljanja

Ob sredah ob 16. uri v mali župnijski dvorani. Vabljeni novinci!

Ponovno je začel v sredo, 11. oktobra 2017 za šolsko leto 2017/18.


 Ognjišče

Na razpolago je oktobrska številka revije Ognjišče.

Spoštovani naročniki! Še nekaj zadnjih številk Vas čaka v zakristiji!


 Obisk bolnikov

Prve petke v mesecu sem na razpolago za obisk bolnikov na domu z možnostjo sv. spovedi in sv. obhajila. Pridite se domenit v zakristijo ali preko telefona.


 Teden kriških zavetnikov 2017

Župnija »Sveti Križ« in Slomškovo društvo, v sodelovanju z Rajonskim svetom za Zahodni Kras, sta organizirala teden kriških zavetnikov 2017. Spored dogodkov:

  • V torek, 27. junija, ob 20. uri, v Slomškovem domu otvoritev razstave del klesarja Pavla Hrovatina »Harmonija med Krasom in morjem«. Predstavila ga je prof. Ani Tretjak.
  • V četrtek, 29. junija (god sv. Petra in Pavla), ob 19. uri, slovesna evharistija.
  • V nedeljo, 2. julija, ob 9.30, slovesna evharistija; sledila je tradicionalna procesija po vaških ulicah in družabnost.

Več o tem ...


 Spoštovani farani!

Prav prisrčno pozdravljeni na začetku mojega delovanja med vami.

Prihajam k vam iz Slovenije, kjer sem živel in delal 32 let. Rodil sem se na Hrvaškem v Dalmaciji, v mestecu Primošten zraven Šibenika, kot zadnji od 4 otrok v dužini. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo. V Šibeniku sem končal gimnazijo. Potem sem nadaljeval filozofsko fakulteto v Zadru, na katedri za pedagogiko in filozofijo. Med študijem sem sezonsko delal v hotelu na recepciji.

Leta 1985 sem prišel v Slovenijo v Celje, kjer sem delal tudi v hotelu, a to je bilo kratko, komaj tri mesece. Nostalgija me je vodila na morje in tako sem prišel v Portorož.

Moja družina je bila tradicionalno krščanska. Oče je, star komaj 17 let odšel v partizane kjer so ga prevzgojili po komunističnih vzorcih. Mama je bila učiteljica in je tudi po vojni nadaljevala obisk cerkve in sv. maše, a so ji grozili z izgubo službe in ji naravnost prepovedali hoditi v cerkev, čeprav je Jugoslovanska ustava to uradno dovoljevala.

Imel sem pa staro nono, ki je bila zelo pobožna žena in mnogo je molila. Do začetka osnovne šole smo vsi otroci hodili z nono v cerkev. Potem smo mogli nehati ker je to bilo za starše nevarno. Nona nas je želela vzgojiti v verne kristjane, a država je temu nasprotovala. Kot pubertetniku se mi je zdelo to popolnoma normalno. Saj Boga ni nikoli nihče videl, kako potem lahko verujejo, da obstaja?!

Kasneje me je cerkev, Sveto pismo in molitev vedno bolj začela zanimati. Pri 18 letih, ko mi je bilo dovoljeno, sem začel obskovati cerkev, sprva občasno in pozneje redno. »Blagor tistim ki niso videli, a verujejo!« Tako pravi Jezus svojim učencem. Zraka tudi ne vidimo a ga dihamo in vemo da je in da brez njega ne moremo živeti. Besede Svetega pisma so mi vedno bolj razkrivale da Jezus ne govori samo za tisti čas in ne samo svojim učencem, ampak, da veljajo za vse čase in da tudi govori tudi danes in tudi meni. »Pod nebom ni drugega imena v katerem bi našli rešitev, kot v Jezusu Kristusu« nam piše apostol Luka. Te besede so me močno nagovorile in sem veliko premišljeval o njih. Nazadnje mi je prišla v roke knjiga Male Terezije Deteta Jezusa: Povest duše. Ta knjiga me je tako presunila, da sem bil zdaj prepričan da želim postati duhovnik. Pri 36 letih sem ponovno sedel v šolske klopi na Teološki fakulteti v Ljubljani in tam dokončal študij. V duhovnika sem bil posvečen na praznik sv. Petra in Pavla leta 2003 v stolnici v Kopru. Prvo službo kaplana sem dobil v Kanalu ob Soči, potem sem bil pet let župnik v Šebreljah, Otaležu in Jagrščah. Zatem sem bil šest let župnik v Koštaboni in Krkavčah, v Slovenski Istri, odkod prihajam k vam.

Prvi vtis mi je zelo pozitiven in upam da bo tako tudi ostalo. Lepo se počutim pri vas in bi želel da bi se tudi vi ob meni počutili dobro. Želim da bi vse župnijske zadeve reševali skupno in v duhu bratske in krščanske ljubezni. Naj vas spremlja božji blagoslov, božje usmiljenje ter varstvo Matere Marije.

Pozdravljen Sveti Križ!!

Boris Čobanov, župnik


 Cerkvica sv. Roka

Z velikim veseljem smo konec julija 2015, sprejeli novico, da je tržaška občinska uprava namenila denar (€513.000, državni prispevek) za obnovo strehe cerkvice sv. Roka v letošnjem letu na Zahodnem Krasu. Treba bo počakati dalj časa, kot piše v krajevnem tisku, – bomo videli kdaj bo dokončno zaključena.
Prosimo pa Boga, da bodo dela stekla čimprej.


 Spomin na župnika Maksa Suarda

Kdor želi lahko v spomin na Maksa nameni denar v dobrodelne namene, in sicer Slovenskemu dobrodelnemu društvu v Trstu.
Slovensko dobrodelno društvo si vse od svojega nastanka leta 1948 prizadeva, da bi pomagalo šoloobveznim otrokom in mladim; nudi tudi podpore otrokom družin v socialni stiski, tako da zanje delno krije gledališke abonmaje, naročnine na otroške oz. mladinske revije in pa udeležbo na zelenem tednu oz. zimovanju (šolskih izletih). Najlepša hvala vsem; Bog plačaj.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini lahko izročite v zakristiji župnijske cerkve.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini in ob izpolnitvi obrazca sprejmejo tudi na sedežu Društva Krut, ul. Cicerone 8 v Trstu (tel. 040.360072).
Prispevke lahko tudi nakažete neposredno na bančni račun Dobrodelnega društva na sledeči IBAN: IT72T0892802204010000009117 (ZKB).


Pripravili

Mladinska skupina.
Za info po svetih mašah v zakristiji.

pečat župnije